32, 1977, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_32_1977_4_src Source file
41 MB 167
pdf Sobotka_32_1977_4_ocr OCR file
12 MB 236
pdf Sobotka_32_1977_4 Table of contents
151 kB 183

Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Zofia Waniek-Kucharska, Powiązania genealogiczne śląsko-askańskie w XIII i XIV w. 433–449
Kazimierz Orzechowski, Ewolucja struktury śląskich zgromadzeń stanowych w XVII i XVIII w. 451–466
Wiesław Caban, Józef Grzywna, Stosunek społeczeństwa Kielecczyzny do powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku 467–477
Henryka Wesołowska, Działalność wrocławskiego ośrodka etnograficznego w okresie XXX-lecia 479–493
Miscellanea źródłowe
Stanisław Rybandt, Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach 495–500
Recenzje
501–543
Omówienia
545–549
Kronika naukowa 550–558
Listy do redakcji
559
867 Total Views 2 Views Today