32, 1977, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_32_1977_3_src Source file
44 MB 184
pdf Sobotka_32_1977_3_ocr OCR file
13 MB 229
pdf Sobotka_32_1977_3 Table of contents
87 kB 171

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jan Drabina, Prokuratorzy miasta Wrocławia na papieskim dworze w drugiej połowie XV w. 289–305
Wacław Urban, Mikołaj Kromer, opat welehradzki 307–313
Franciszek Hawranek, Sprawy śląskie na III Zjeździe PPS zaboru pruskiego 1897 r. 315–329
Janusz Gruchała, Politycy galicyjscy wobec konfliktu narodowościowego w krajach Korony Św. Wacława na przełomie XIX i XX w. 331–343
Zbigniew Landau, Działalność gospodarcza Władysława Kucharskiego (1884–1964) 345–360
Czesław Kubasik, Z dziejów Związku Młodzieży Polskiej na Śląsku (ZMP rzecznikiem poprawy warunków pracy i bytu młodzieży) 361–373
Recenzje
475–427
Kronika naukowa
429–431
781 Total Views 1 Views Today