32, 1977, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_32_1977_2_src Source file
51 MB 218
pdf Sobotka_32_1977_2_ocr OCR file
15 MB 145
pdf Sobotka_32_1977_2 Table of contents
151 kB 174

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jerzy Mularczyk, Ze studiów nad prawem patronatu na Śląsku w wiekach średnich 133–148
Milan Myška, Ryszard Gładkiewicz, Przedsięwzięcia przemysłowe wrocławskiej rodziny Hahnów w monarchii austro-węgierskiej przed I wojną światową (Przyczynek do przenikania niemiecko-żydowskiego kapitału ze Śląska na teren ostrawskiego okręgu przemysłowego) 149–162
Zygmunt Szkurłatowski, Główne problemy komunalne Legnicy w latach 1945-1970 163–177
Stanisław Michalkiewicz, Stan i potrzeby badań problematyki gospodarczo-społecznej Śląska okresu Polski Ludowej (1945-1975) 179–191
Bronisław Pasierb, Główne problemy badawcze współczesnej historii Śląska 193–213
Andrzej Dereń, Jerzy Pabisz, Działalność państwowej służby archiwalnej na Dolnym Śląsku w latach 1946-1976 215–227
Recenzje
229–262
Dyskusje
263–273
Kronika naukowa
274–286
726 Total Views 1 Views Today