31, 1976, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_31_1976_3_src Source file
46 MB 205
pdf Sobotka_31_1976_3_ocr OCR file
15 MB 268
pdf Sobotka_31_1976_3 Table of contents
160 kB 160

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Marek Kinstler, Uwagi o śląskich ordynacjach ziemskich XVI i XVII wieku 397–408
Leszek Balicki, Koncentracja i centralizacja potencjału ekonomicznego w górnictwie węgla Zagłębia Dąbrowskiego (1869–1913) 409–431
Zygmunt Hemmerling, Ruch ludowy wobec powstań śląskich 433–455
Marek Maciejewski, Z problematyki kształtowania się partii narodowych socjalistów w rejencji opolskiej przed 1933 r. 457–473
Antoni Wróbel Gabinet Śląsko-Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 475–486
Recenzje
487–505
Omówienia
506–523
Listy do redakcji i polemika
524–526
Kronika naukowa
527–534

 

910 Total Views 1 Views Today