31, 1976, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_31_1976_1_src Source file
46 MB 169
pdf Sobotka_31_1976_1_ocr OCR file
12 MB 191
pdf Sobotka_31_1976_1 Table of contents
141 kB 159

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jan Drabina, Kontakty Wrocławia ze Stolicą Apostolską w dobie panowania Jagiellonów na Śląsku (1490–1526) 1–25
Tadeusz Marczak, Prasa PSL wobec referendum 27–57
Miscellanea źródłowe
Stanisław Okęcki, Ślązacy w powstaniu słowackim 59–64
Recenzje
65–130
Omówienia
131–145
Kronika naukowa
Elżbieta Kościk, VI mikulowskie sympozjum (8-9 IV 1975) 146–147
Nekrologi
Andrzej Dereń, Władysław Pyrek (3 VI 1918-2 VIII 1975) 148
753 Total Views 1 Views Today