30, 1975, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_30_1975_4_src Source file
23 MB 178
pdf Sobotka_30_1975_4_ocr OCR file
8 MB 211
pdf Sobotka_30_1975_4 Table of contents
75 kB 158

Author Title / Column Page
Janusz Kościk, Bibliografia prac Tadeusza Ładogórskiego za lata 1929-1975 – zestawił J. Kościk 441–453
Artykuły i studia materiałowe
Władysław Dziewulski, Nowe dane statystyczne o ludności miast i wsi Śląska w XVI wieku 455–474
Bogusław Kaczmarski, Sudecki Okrąg Przemysłowy pod koniec XVIII wieku 475–486
Stanisław Michalkiewicz, Wpływ industrializacji na strukturę społeczno-zawodową ludności na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku 487–493
Zbigniew Rzepa, Z badań nad szkolną kartografią historyczną w PRL (mapy ścienne) 495–512
Julian Janczak, Czechosłowackie Komisje Geografii Historycznej 513–518
Zapiski sprawozdawcze
519–523
759 Total Views 1 Views Today