30, 1975, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_30_1975_1_src Source file
35 MB 149
pdf Sobotka_30_1975_1_ocr OCR file
10 MB 322

sob099

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Tadeusz Kozaczewski, Przyczyny rozwoju budownictwa murowanego na Śląsku w XIII wieku 1–40
Zbisław Michniewicz, Herb jeleniogórski w świetle dziejów i zabytków kultury 41–58
Marian S. Wolański, Problem niemiecki w polskiej myśli politycznej w latach 1944-1948 59–77
Recenzje
79–109
Zapiski sprawozdawcze
110–114
Kronika naukowa
Roman Heck, Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Gdańsku w dniach 5–7 IX 1974 115–116
826 Total Views 1 Views Today