3, 1948, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_3_1948_2_src Source file
40 MB 214
pdf Sobotka_3_1948_2_ocr OCR file
13 MB 994
pdf Sobotka_3_1948_2 Table of contetns
90 kB 184
Author Title / Column Page
Marian Haisig: Herb miasta Świdnicy 265–291
Mieczysław Walter: Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 292–313
Jerzy Woronczak: Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 314–354
Aleksander Rombowski: Polacy podwrocławscy (XVI-XIX w.) 355–408
Józef Andrzej Gierowski: Polskość Śląska w początkach XIX wieku w świetle nieznanej ankiety kościelnej z 1814 r. 409–445
Władysław Czapliński: W trzechsetlecie śmierci Władysława IV 446–448
Władysław Konopczyński: Opis Wrocławia i Cieplic z XVII wieku 449–452
Adam Galos: Śląskie pielgrzymki do Częstochowy w XVII wieku 453–458
Stefan Przewalski: Echo rządów francuskich we Wrocławiu w 1808 roku 459–461
Aleksander Rombowski: Józefa Lompy dykcjonarzyk geograficzny 462–469
Recenzje i sprawozdania
470–561
Kronika
563–605
Konkurs
606
Wykaz wydawnictw zagranicznych otrzymywanych przez wrocławskie towarzystwo miłośników historii w ramach wymiany za “Sobótkę”
607–609
651 Total Views 1 Views Today