3, 1948, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_3_1948_1_src Source file
32 MB 192
pdf Sobotka_3_1948_2_ocr OCR file
13 MB 995
pdf Sobotka_3_1948_1 Table of contents
55 kB 205
 Author Title / Column Page
Kazimierz Popiołek: Polska “Wiosna Ludów” na Górnym Śląsku 1–77
Wiktor Hahn: Juliusz Słowacki w 1848 r. 78–14
Adam Lewak: Zagadnienie polskie we Francji w 1848/49 r. 115–140
Karol Lewicki: Walka z niemczyzną w Uniwersytecie Lwowskim w 1848 r. 141–167
Stefan Kieniewicz: Sprawa włościańska w galicyjskim sejmie stanowym (1843-1845) 168–190
Antoni Knot: Miscellanea źródłowe do dziejów 1848 r. w Galicji 191–211
Aleksander Rombowski: “Dziennik Górnośląski” – 1848-1849 212–223
Władysław Chojnacki: Rok 1848 na Pomorzu i Mazurach 224–234
Jarosław Wit Opatrny: Stosunki polsko-czeskie w l. 1830-1848 235–251
Recenzje i sprawozdania
Karol Lewicki Stefan Kieniewicz – Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł 252-256
Janina Ender Zdzisław Grot – Orężny czyn poznańskiej Wiosny Ludów, Stanisław Strugarek – Wiosna Ludu Wielkopolskiego, Władysław Bortnowski – Rok 1848 w Wielkopolsce 256-258
Bronisław Kocowski Stefan Kieniewicz – Oblicze ideowe Wiosny Ludów 258-260
Bronisław Kocowski Stefan Kieniewicz – Czyn polski w dobie Wiosny Ludów 260-262
Karol Maleczyński Józef Macůrek – Rok 1848 a Morava 262-263
Kronika
s.a. Kronika Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za okres od 1 stycznia 1948 do 30 czerwca 264
947 Total Views 1 Views Today