29, 1974, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_4_src Source file
52 MB 197
pdf Sobotka_29_1974_4_ocr OCR file
16 MB 167
pdf Sobotka_29_1974_4 Table of contents
86 kB 182

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Marek Cetwiński, Piotr Włostowic czy Piotr Rusin? 429–443
Jerzy Burchardt, Związki Witelona z Wrocławiem 445–456
Jerzy Mularczyk, Kilka uwag w sprawie franciszkanów głogowskich w XIII w. 457–469
Józef Leszczyński, Zapomniane poselstwo cesarskie na dwór polski w 1608 roku 471–484
Stanisław Solicki, Chrystian Hofmann von Hofmannswaldau a sprawy polskie 485–504
Włodzimierz Suleja, Problematyka niemiecka w krakowskiej publicystyce Wilhelma Feldmana w latach 1896–1914 505–526
Leonard Smołka, Stosunek prasy polskiej Śląska Opolskiego do niemieckich partii politycznych 1922–1933 527–548
Zygmunt Szkurłatowski, Akcja osiedleńcza i problemy demograficzne Legnicy w latach 1945–1970 549–567
Recenzje
569–584
Zapiski sprawozdawcze
585–591
Polemika
Krzysztof Pawlik, Czy w Kopernikach była kopernia 592–594
960 Total Views 1 Views Today