29, 1974, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_3_src Source file
42 MB 182
pdf Sobotka_29_1974_3_ocr OCR file
13 MB 298
pdf Sobotka_29_1974_3 Table of contents
112 kB 152

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Stanisław Michalkiewicz, Śląsk w badaniach historyków radzieckich 301–306
Kazimierz Orzechowski, Porządek obrad śląskiego konwentu 307–324
Władysław Dziewulski, Kultura materialna i umysłowa w Opolu za monarchii staropolskiej (1742–1807) 325–339
Bogdan Zakrzewski, Kapitan Aleksander Fredro na Śląsku i Łużycach 341–352
Miscellanea źródłowe
Jerzy Burchardt, Ślązacy ziemi trzebinicko-milickiej w świetle polskich nazw osobowych i terenowych 353–367
Alfred Konieczny, Więzienie karne w Kłodzku w latach II wojny światowej 369–388
Recenzje
389–401
Dyskusje
402–414
Zapiski sprawozdawcze
415–420
Kronika naukowa
421–426
781 Total Views 1 Views Today