29, 1974, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_2_src Source file
45 MB 180
pdf Sobotka_29_1974_2_ocr OCR file
14 MB 304
pdf Sobotka_29_1974_2 Table of contents
108 kB 176

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Elżbieta Kościk, Motywy orła piastowskiego w heraldyce miast śląskich (XIII–XVI w. 157–176
Henryk Barycz, Polacy w dawnym gimnazjum w Brzegu (w. XVI–XVIII) 177–191
Adam Galos, Franciszek Morawski – pruski ugodowiec czy agent francuski 193–218
Bronisław Gralak, Miejsce osadnictwa wojskowego w planach zasiedlania i zagospodarowania ziem zachodnich w latach 1945–1947 219–229
Miscellanea źródłowe
Stanisław Orszulik, Kandydatura elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela do korony polskiej po śmierci Jana III 231–248
Wanda Malewiczowa, Działalność pastora Kleina, proboszcza w Dusznikach, i jej reperkusje (1690–1694) 249–261
Recenzje
263–282
Zapiski sprawozdawcze
283–290
Polemiki
Władysław Dziewulski, Jak nie należy pisać recenzji 291–293
Kronika naukowa
294–300
818 Total Views 1 Views Today