29, 1974, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_1_src Source file
48 MB 167
pdf Sobotka_29_1974_1_ocr OCR file
16 MB 149
pdf Sobotka_29_1974_1 Table of contents
103 kB 159

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Richard C. Hoffmann, Nazwy i miejscowości. Trzy studia z historii średniowiecznej okręgu wrocławskiego 1–25
Andrzej Białecki, Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego “De revolutionibus” 27–34
Kazimierz Orzechowski Komisje śląskiego konwentu 35–54
Bogdan Rok Władysław Lubieński (1703–1767) o Śląsku 55–67
Zofia Kucharska Kontakty Marii Wysłouchowej z ludnością Śląska Cieszyńskiego 67–74
Adolf Juzwenko Polska prasa na Górnym Śląsku wobec wschodniej polityki Polski (listopad 1918–marzec 1921) 75–102
Czesław Kubasik Kongres Zjednoczeniowy organizacji młodzieżowych we Wrocławiu 103–111
Recenzje
113–138
Zapiski sprawozdawcze
139–149
Kronika naukowa
Franciszek Hawranek, XX Sesja Komisji Historyków PRL-NRD 151–156
736 Total Views 1 Views Today