28, 1973, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_28_1973_4_src Source file
36 MB 195
pdf Sobotka_28_1973_4_ocr OCR file
12 MB 180
pdf Sobotka_28_1973_4 Table of contents
151 kB 158

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Tadeusz Kozaczewski, Fundacje klasztorne Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Zagadnienie wielkości i chronologii fundacji 429–440
Lucjan Niedziela, Polonizacja klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w latach 1606–1608 441–451
Kazimierz Orzechowski, Organizacja śląskiego “conventus publicus” 453–476
Heinz Kurze, Walka demokratów powiatu jeleniogórskiego z naporem kontrrewolucji (od lipca do września 1848 roku) 477–492
Anastazja Kowalik, Bronisław Pasierb, Kongres Zjednoczeniowy we wspomnieniach uczestników 493–506
Recenzje
507–539
Zapiski sprawozdawcze
540–547
Nekrologi
Władysław Czapliński, In memoriam profesora Stanisława Herbsta (1907–1973) 548
842 Total Views 1 Views Today