28, 1973, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_28_1973_3_src Source file
42 MB 165
pdf Sobotka_28_1973_3_ocr OCR file
13 MB 259
pdf Sobotka_28_1973_3 Table of contents
103 kB 246

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Gerard Labuda, Zajęcie Ziemi Lubuskiej przez margrabiów brandenburskich w połowie XIII w. 311–322
Władysław Dziewulski, Terytorialne podziały Opolszczyzny w XIII–XV w. 323–346
Kazimierz Orzechowski, Urząd Zwierzchni i Konwent. Z badań nad organizacją śląskiego “conventus publicus” 347–359
Jan Kwak, Sprawy przed sądem rady oraz ławy miejskiej w Gliwicach w świetle ich protokołów z XVII i początków XVIII w. 361–366
Adam Siemek, Z badań nad pepesowskimi koncepcjami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (lipiec 1944–styczeń 1947) 367–378
Recenzje
379–415
Zapiski sprawozdawcze
417–421
Nekrologi
423–427

 

829 Total Views 1 Views Today