27, 1972, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_4_src Source file
36 MB 179
pdf Sobotka_27_1972_4_ocr OCR file
10 MB 212
pdf Sobotka_27_1972_4 Table of contents
101 kB 149

Autor Tytuł / Dział Str.
Artykuły i studia materiałowe
Miloň Dohnal Rozwój handlu przędzą lnianą w okręgach płócienniczych śląskim i północnomorawskim w XVI–XVIII w. 531–544
Jaroslav Pošvař Rozwój prawa menniczego i mennictwa na Śląsku w pierwszej połowie XVII w. 545–559
Kazimierz Orzechowski Geneza i istota śląskiego “conventus publicus” 561–577
Klaudiusz Kozielski Sytuacja przemysłu ciężkiego na Zaolziu (październik 1938–wrzesień 1939) 579–602
Miscellanea źródłowe
Alojzy St. Matyniak Karel Čapek w bibliografiach serbołużyckich 603–607
Recenzje
609–640
783 Total Views 1 Views Today