27, 1972, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_3_src Source file
52 MB 204
pdf Sobotka_28_1973_3_ocr OCR file
13 MB 323
pdf Sobotka_28_1973_3 Table of contents
103 kB 250

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Stanisław Michalkiewicz, Stan i perspektywy badań nad historią miast i rejonów Dolnego Śląska 379–395
Kazimierz Orzechowski, Diariusze śląskie 397–412
Aleksander Nyrek Stan praktyki i wiedzy leśnej na Śląsku do połowy XIX w. 413–432
Zygmunt Szkurłatowski, Z badań nad piśmiennością chłopów na Śląsku pod koniec XVIII wieku 433–443
Miscellanea źródłowe
Elżbieta Ligęza, Dokument księcia wrocławskiego Władysława z 27 VII 1269 r. 445–450
Lucjan Niedziela, Przyczynek do dziejów walki o polskość Wrocławia w pierwszym dziesięcioleciu XVII w. 451–467
Jerzy Burchardt, W sprawie gimnazjalistów nyskich ze śląskiego Wiązowa 469–471
Romuald Gelles, Ruch polski na Śląsku Środkowym i we Wrocławiu w 1919 r. w świetle memoriału niemieckiego agenta 473–480
Artykuły recenzyjne
Wojciech Wrzesiński, Władysław Czapliński, Gerard Labuda, Polska a Niemcy. Uwagi o książce Gerarda Labudy 481–497
Recenzje
499–525
Kronika naukowa
526–530

 

854 Total Views 1 Views Today