27, 1972, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_2_src Source file
63 MB 191
pdf Sobotka_27_1972_2_ocr OCR file
20 MB 199
pdf Sobotka_27_1972_2 Table of contents
212 kB 193

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
R. Heck, Elekcja kutnohorska 1471 roku. W pięćsetlecie objęcia przez Jagiellonów rządów Królestwa Czeskiego 193–235
J. A. Gierowski, Pietyzm na ziemiach polskich (do połowy XVIII w.) 237–261
M. Orzechowski Opinia polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej 263–273
J. Leszczyński Śląsk a druga elekcja Stanisława Leszczyńskiego 275–292
S. Jankowski Stan przemysłu na Dolnym Śląsku w 1945 roku 293–308
Recenzje
309–362
Kronika naukowa
363–377
763 Total Views 1 Views Today