27, 1972, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_1_src Source file
65 MB 174
pdf Sobotka_27_1972_1_ocr OCR file
18 MB 148
pdf Sobotka_27_1972_1 Table of contents
94 kB 153

Author Title / Coumn Page
Materiały sesji naukowej poświęconej 50 rocznicy III powstania śląskiego, zorganizowanej w dniu 15V1971 przez Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia
Adam Galos, Wstęp 1–3
Bernard Woodrow Januszewski, Powitanie 4
Wojciech Wrzesiński, Marian Orzechowski, Tradycje powstań śląskich w polskiej myśli politycznej 5–29
Marek Czapliński, Teresa Kułak, Powstanie śląskie w polskiej opinii publicznej 31–55
Franciszek Biały, Karol Fiedor, Strona niemiecka wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1918–1939 57–89
Witold Nawrocki, Nadzieja i zwątpienie : literatura polska o powstaniach śląskich 91–111
Jan Przewłocki, Historiografia polska o III powstaniu śląskim 113–137
Norman Davies, Wielka Brytania a plebiscyt cieszyński 1919–1920 139–165
Stanisław Michalkiewicz, Przyczynek do dziejów powstań śląskich (głos w dyskusji) 167–176
Recenzje
177–191

 

775 Total Views 1 Views Today