26, 1971, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_26_1971_3_src Source file
29 MB 152

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Stanisław Frelek, Burgum w Miliczu. Przyczynek do studium nad procesem powstawania osady miejskiej 279–290
Franciszek Szafrański, Stosunki kulturalne dworu brzesko-legnickiego w pierwszej połowie XV wieku 290–301
Józef Leszczyński, Stolec – niespokojna wieś (Przyczynek do dziejów ruchów chłopskich w księstwie ziębickim) 303–313
Marek Czapliński, Powstanie i rozwój koncernu “Katolika” w Bytomiu w latach 1898-1914 315–333
Jan Rymarczyk, Problemy zatrudnienia w dolnośląskim przemyśle węglowym w latach 1939-1945 335–347
Ludwik Skiba Dolnośląski przemysł węglowy w latach 1945-1946 349–366
Miscellanea źródłowe
Ryszard Ergetowski, Zabiegi Bronisława Kąsinowskiego o uzyskanie stanowiska lektora 367–369
Recenzje
371–397
Kronika naukowa
Edward Jędrzejewski Dyskusja nad książką J. Krasuskiego “Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945” 398–402
662 Total Views 1 Views Today