26, 1971, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_26_1971_2_src Source file
34 MB 167
pdf Sobotka_27_1972_2_ocr OCR file
20 MB 200
pdf Sobotka_27_1972_2 Table of contents
212 kB 194

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Sejmik legnicki w opisie J. Schweinichena. Kilka refleksji 135–144
Milan Šmerda, Śląski import zboża w roku 1736/1737 (Przyczynek do historii kontaktów handlowych Śląska z sąsiednimi ziemiami) 145–155
Ryszard Ergetowski, Doktorat Chrystiana Fryderyka Paritiusa 157–166
Jerzy Pietrzak, Robert Enger – dzieje śląskiego inteligenta w Wielkim Księstwie Poznańskim 167–181
Zdzisław Surman, Komuna Paryska w świetle współczesnej prasy śląskiej 183–194
Zbigniew Landau, Tendencje rozwojowe przemysłu polskiego w latach 1927–1929 195–225
Franciszek Hawranek, Przebieg wyborów prezydenta Rzeszy z 1932 r. w prowincji górnośląskiej 227–245
Recenzje
247–272
Kronika naukowa
273–274
Nekrologi
Jadwiga Leśkow, Wanda Turoń (17 IX 1925–12 V 1970) 275
Zofia Kaczmarska, Wiktor Redka, Uzupełnienia do dyskusji w numerze 1 276–277
805 Total Views 1 Views Today