25, 1970, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_25_1970_4_src Source file
42 MB 160
pdf Sobotka_25_1970_4_ocr OCR file
12 MB 182
pdf Sobotka_25_1970_4 Table of contents
62 kB 148

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Henryk Tomiczek, Rozwój organizacyjny ruchu spółdzielczego na Górnym Śląsku do 1939 r. 561–585
Karol Fiedor, Charakter pomocy państwa niemieckiego dla wschodu w latach 1919–1933 587–619
Edward Paliński, Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Wrocławiu w latach 1945–1950 w zakresie opieki społecznej 621–627
Zygmunt Szkurłatowski, Przemiany w gospodarstwie i rodzinie wiejskiej w silnie uprzemysławianym powiecie lubińskim w świetle badań z 1967 r. 629–654
Alicja Szajnowska, Barbara Miszewska, Analiza funkcjonalna Sobótki 655–663
Stanisław Rybandt, O pobycie benedyktynów słowiańskich w Oleśnicy 665–680
Recenzje
681–725
Kronika naukowa
727–730

 

742 Total Views 1 Views Today