25, 1970, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_25_1970_3_src Source file
57 MB 228
pdf Sobotka_25_1970_3_ocr OCR file
14 MB 343
pdf Sobotka_25_1970_3 Table of contents
83 kB 210

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Terytorium województwa wrocławskiego w przeszłości Śląska 333–348
Leszek Barg, Demograficzny rozwój Polanicy od połowy XIV do początku XX wieku 349–372
Stanisław Szpilczyński, Kultura medyczna na Dolnym Śląsku w przeszłości 373–391
Bernard Woodrow Januszewski, Wojciech Cybulski wobec poselskiego Koła Polskiego w Berlinie 393–412
Jadwiga Leśkow, Z dziejów ewakuacji hitlerowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1943–1945 413–424
Mieczysław Sodel, Kształtowanie się organów służby bezpieczeństwa publicznego na Dolnym Śląsku w 1945 r. 425–433
Helena Przytocka, Z pierwszych lat Kłodzka w Polsce Ludowej 435–454
Ryszard Małkowski, Początki władzy polskiej i polskiego osadnictwa w Lądku-Zdroju po II wojnie światowej 455–769
Bolesław Potyrała, Kształtowanie się kadry nauczycielskiej liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku 471–489
Józef Szocki, Biblioteki publiczne Dolnego Śląska 1945-1968. Najważniejsze problemy upowszechnienia książki 491–503
Karol Fiedor, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970 505–534
Recenzje
535–556
Nekrologi
Zdzisław Wiktor 11 IV 1911–18 I 1970 557–560
709 Total Views 1 Views Today