25, 1970, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_25_1970_2_src Source file
42 MB 178
pdf Sobotka_25_1970_3_ocr OCR file
14 MB 324
pdf Sobotka_25_1970_3 Table of contents
83 kB 205
Author Title / olumn Page
Józef Rozynek, Organizacja i uruchomienie Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (maj–listopad 1945 rok) 159–181
Stanisław Michalkiewicz, Działalność naukowa Zakładu Historii Śląska IH PAN w latach 1953–1969 i perspektywy na przyszłość 183–199
Tadeusz Ładogórski, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiej Pracowni Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN w latach 1953–1969 201–210
Ewa Maleczyńska, Z dziejów dążeń do organizacji Instytutu Wrocławskiego 211–220
Wacław Korta, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w pierwszym 25-leciu swego istnienia 221–236
Jan Trzyndlowski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1946–1970 237–252
Andrzej Dereń, Dwadzieścia pięć lat działalności Archiwum Państwowego m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 253–262
Wincenty Urban, Archiwum – Muzeum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu w latach 1945–1970 263–270
Janusz Albin, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu 271–282
Julian Pelc, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 25-leciu Polski Ludowej 283–292
Wanda Sarnowska, Muzeum Archeologiczne i Polskie Towarzystwo Archeologiczne we Wrocławiu w okresie 25-lecia PRL 293–307
Olgierd Czerner, Muzeum Architektury i Odbudowy we Wrocławiu 309–316
Krystyn Matwijowski, Prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu dziejów Śląska w okresie 25-lecia 317–332
722 Total Views 1 Views Today