25, 1970, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_25_1970_1_src Source file
86 MB 186
pdf Sobotka_25_1970_1_ocr OCR file
10 MB 439
pdf Sobotka_25_1970_1 Table of contents
82 kB 157

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Karol Maleczyński, Polski dokument książęcy sądowy do połowy XIII wieku 1–7
Stanisław Rospond, Dawny Wrocław i jego okolice w świetle nazewnictwa 9–32
Franciszek Hawranek, Inicjatywa ludowa i referendum z 1931 r. w prowincji górnośląskiej 33–55
Janusz Sawczuk, Zatrudnienie jeńców polskich w rejencji opolskiej w latach 1939–1940 w świetle dokumentów niemieckich 57–70
Jerzy Burchardt, Polskie nazwy osobowe i terenowe pod Trzebnicą i Miliczem w XIX wieku 71–87
Zbigniew Kwaśny, Memoriał w sprawie budowy spółdzielczych pieców do wypieku chleba we wsiach powiatu opolskiego z 1868 r. 89–95
Roman Heck, O nowym zarysie historii Polski średniowiecznej 97–112
Recenzje
113–145
Kronika naukowa
146–147
Nekrologi
148–151
657 Total Views 1 Views Today