24, 1969, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_24_1969_3_src Source file
34 MB 167

sob077

Artykuły i studia materiałowe
J. Piechocińska Kultura życia codziennego Kłodzka w świetle księgi miejskiej z lat 1499-1526 315
Z. Boda-Krężel Koncepcje rozwiązania problemu niemieckiej listy narodowościowej przez polskie środowiska polityczne i władze konspiracyjne w okresie okupacji 331
A. Kowalik Początki Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku w 1945 r. 349
J. Michalska Początki organizacji przemysłu na Dolnym Śląsku w 1945 r. 365
J. Kociszewski Początki władzy ludowej w powiecie trzebnickim w latach 1945-1947 383
W. Pięczka Osadnictwo w powiecie strzelińskim w latach 1945-1947 401
A. F. Grabski Wyprawa Bolesława II na Polskę (990) a przynależność polityczna Śląska w X wieku. W związku z książką Piotra Bogdanowicza 419
Recenzje
R. Stein, Der Rat und die Ratsgeschlechter des alten Breslau – W. Dziewulski 437
Frido Mětšk, Die Stellung der Sorben in der territorialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus. Ein Beitrag zur Rechts- und Verfassungsgeschichte des deutschen Feudalismus im Sorbenland – S. Michalkiewicz 438
C. Bormann, Bismarck und Südosteuropa vom Krimkrieg bis zur Pontuskonferenz (Die politische und wirtschaftliche Bedeutung der “Orientalischen Frage” von 1853/54 bis 1871 für die Politik Bismarcks – A. Galos 441
J. Erger, Der Kapp-Lüttwitz-Putsch. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1919/20 – A. Galos 442
F. L. Carsten, The Reichswehr and Politics 1918-1933 – A. Galos 445
B. Ratyńska, Stusunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930 – T. Kulak 447
J. Ratajewski, Zarys dziejów dodatków do “Gazety Opolskiej” – L. Smołka 449
M. S. Woslenskij, “Wostocznaja” politika FRG (1949-1966) – M. Orzechowski 450
J. Sokół, Bundeswehra. System urabiania ideologicznego – M. Orzechowski 453
Młode pokolenie ziem zachodnich. Pamiętniki – M. Orzechowski 455
R. E., Trzy archiwalne znaleziska w powiecie wołowskim 457
774 Total Views 1 Views Today