23, 1968, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_23_1968_4_src Source file
22 MB 152
pdf Sobotka_23_1968_4_ocr OCR file
13 MB 224
pdf Sobotka_23_1968_4 Table of contets
76 kB 155

Author
Title / Column
Str.
Artykuły i studia materiałowe
S. Michalkiewicz, Stanowisko prasy wrocławskiej wobec wydarzeń w Rosji w 1917 r. 487–504
A. Czubiński, Wpływ rewolucji 1918 r. w Niemczech na odbudowę niepodległego państwa polskiego 505–526
A. Basak, Argument etnograficzny przy rozstrzyganiu sprawy granicy polsko-niemieckiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku 527–560
A. Kowalik, B. Pasierb, Kalendarium powstania i działalności partii politycznych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 561–585
Wspomnienia
586–592
Recenzje
539–604
Kronika naukowa
605–608
865 Total Views 1 Views Today