23, 1968, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_23_1968_3_src Source file
26 MB 166
pdf Sobotka_23_1968_3_ocr OCR file
13 MB 373
pdf Sobotka_23_1968_3 Table of contents
104 kB 158

Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
K. Maleczyński, Ze studiów nad organizacją państwa polskiego w XI i XII w. 349–370
L. Matusik, Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku 371–386
J. Štovíček, Baltazar i dr Jerzy Mehlowie ze Strzelic. Przyczynek do dziejów patrycjatu wrocławskiego w XVI w. 387–406
J. Domagała, Nieznane momenty w działalności pastora Jerzego Badury (Syców 1876-1879, Międzybórz 1883-1911) 407–431
B. Pasierb, Powstanie i początki działalności Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku (kwiecień-sierpień 1945) 432–448
Miscellanea źródłowe
Z. Mazur, Ordinatino beguinarum in mortalitate 449–451
K. Zielnica Ludność powiatu sycowskiego w świetle raportu z 1863 r. 452–455
Recenzje
456–472
Polemika
473–479
Kronika naukowa
479–480
Nekrologi
Profesor dr Karol Maleczyński 481–484
Listy do redakcji
Henryk Zieliński, Kazimierz Popiołek Redacja “Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” 485
780 Total Views 1 Views Today