23, 1968, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_23_1968_2_src Source file
30 MB 159
pdf Sobotka_23_1968_2_ocr OCR file
18 MB 149
pdf Sobotka_23_1968_2 Table of contents
85 kB 148

Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Antoni Musztyfaga, Ze studiów nad osadnictwem kasztelanii nysko-otmuchowskiej na przełomie XIII i XIV w. 181–197
Josef Macůrek, Humanizm na ziemiach czeskich i polskich w okresie do Białej Góry 198–219
Jan Kwak, Produkcja roślinna i zwierzęca folwarków miasta Brzegu w latach wojny trzydziestoletniej 220–238
Alojzy S. Matyniak, Kontakty kulturalne polsko-serbołużyckie w XVIII w. 239–250
Karol Fiedor, Antypolska działalność Stahlhelmu : zjazd wrocławski w 1931 roku 251–278
Recenzje
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1965, cz. 2 – zestawił J. Pabisz, R.Gelles 295–334
Kronika naukowa
335–343
Nekrologi
  Karol Jonca, Seweryn Wysłouch 344–347

 

784 Total Views 1 Views Today