23, 1968, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_23_1968_1_src Source file
31 MB 165
pdf Sobotka_23_1968_1_ocr OCR file
18 MB 140
pdf Sobotka_23_1968_1 Table of contents
199 kB 174

Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Andrzej Feliks Grabski, Nowe świadectwo o Benedykcie Polaku i najeździe Tatarów w 1241 r. 1–13
J. Gilewska, Zagadnienie pochodzenia Ambrożego Bitschena 14–23
Józef Leszczyński, Franciszek Magni w służbie Władysława IV 24–38
Woodrow Bernard Januszewski, Wojciech Cybulski wobec powstania listopadowego 39–67
Janusz Langner, Polsko-czechosłowacka współpraca na terenach pogranicza w latach 1918-1938 68–74
Zdeněk Konečný, Umowa handlowa między Polską i Czechosłowacją z 1925 roku 75–96
Miscellanea źródłowe
Kazimierz Maleczyński, Kilka nie drukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII w. z różnych archiwów 97–105
Karol Bieda, W sprawie drugiej żony Władysława II Wygnańca 106–110
Recenzje
111–128
Zapiski sprawozdawcze
129–133
Jerzy Pabisz, Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1965 : cz. 1 134–174
Kronika naukowa
175–180
819 Total Views 1 Views Today