22, 1967, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_22_1967_4_src Source file
25 MB 154
pdf Sobotka_22_1967_4_ocr OCR file
13 MB 223
pdf Sobotka_22_1967_4 Table of contents
93 kB 149

Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Henryk Zieliński, Dążenia rewolucyjne a walka o wyzwolenie narodowe na Górnym Śląsku w latach 1918-1921 447–457
Bolesław Garyga, „Hoch Polen” to znaczy „Wielkie Polajstwo” 458–491
Maria Chrapek, Pomoc Krakowa dla Górnego Śląska w latach 1919-1921 492–510
Anastazja Kowalik, Geneza, organizacja i działalność podziemia niemieckiego na Dolnym Śląsku (1945-1947) 511–530
Edward Paliński, Organizacja i formy działania Opieki Społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 531–543
Stanisław Jankowski, Głosowanie ludowe na Dolnym Śląsku w 1946 r. 544–566
Miscellanea źródłowe
Jan Przewłocki, Nowe materiały do historii Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu 567–575
Recenzje
576–591
689 Total Views 2 Views Today