22, 1967, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_22_1967_3_src Source file
30 MB 152
pdf Sobotka_22_1967_3_ocr OCR file
14 MB 405
pdf Sobotka_22_1967_3 Table of contents
199 kB 168

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Barbara Grydyk-Przondo, Uwagi o kasztelanii Świny i początkach rodu Świnków 283–290
Barbara Leszczyńska, Krytyka duchowieństwa w pismach Ludolfa z Żagania 291–303
Józef Leszczyński, Najem przymusowy w Górnych Łużycach do początków XVIII wieku 304–323
Heinz Kurze, Walka demokratów powiatu jeleniogórskiego o kontynuację rewolucji od kwietnia do czerwca 1848 roku 324–339
Ryszard Ergetowski, O korespondencji Augusta Mosbacha 340–345
Miscellanea źródłowe
Karol Maleczyński, Kilka nie drukowanych oryginałów śląskich z pierwszej połowy XIII wieku 346–358
Zuzanna Prędka Władysław Klemens Michałowski śląski pocztmistrz generalny 359–368
Recenzje i artykuły recenzyjne
369–428
Zapiski sprawozdawcze
429–440

 

758 Total Views 1 Views Today