22, 1967, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_22_1967_1-2_src Source file
52 MB 196
pdf Sobotka_22_1967_1-2_ocr OCR file
33 MB 204
pdf Sobotka_22_1967_1-2_0282-0283 Table of contents
224 kB 175

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jan Tyszkiewicz, Z dziejów Śląska Opawskiego we wczesnym średniowieczu 1–9
Jaroslav Pošvář, Pieniądz denarowy i groszowy na Śląsku (ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Czechami) 10–34
Leokadia Matusik, Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku. Jodok z Głuchołazów 35–64
Frido Mětšk, Materiały do stosunków ludnościowych i etnicznych w księstwie żagańskim w latach 1600-1819 65–88
Leszek Barg, Inwentarz gospodarstw chłopskich w świetle wiejskich ksiąg ławniczych 89–108
Wacław Długoborski Kształtowanie się Zagłębia Górnośląskiego (Próba analizy ekonomiczno-przestrzennej) 109–127
Marian Orzechowski, Akcja legionowa we Wrocławiu w 1914 roku 128–136
Wojciech Wrzesiński, Ze studiów nad historią czasopiśmiennictwa polskiego w Niemczech w latach 1922-1939 137–169
Karol Fiedor, Obóz koncentracyjny we Wrocławiu w 1933 r. (na podstawie pamiętników byłych więźniów) 170–190
Arnold Goldsztejn, Powstanie skupiska ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947 191–202
Recenzje i artykuły recenzyjne
203–251
811 Total Views 1 Views Today