2, 1947

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_2_1947_src Source file
28 MB 207
pdf Sobotka_2_1947_ocr OCR file
10 MB 428
pdf Sobotka_2_1947 Table of contents
46 kB 205
Author Title / Column Page
Karol Maleczyński: Polska a Czechy w średniowieczu 1–46
Józef Widajewicz: Polski obszar trybunarny w X wieku 47–92
Krystyna Pieradzka: Bolko II Świdnicki na Łużycach 93–109
Ludwik Bazylow: Śląsk a Czechy w II poł. XV w. 110–140
Władysław Czapliński: Śląska a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618-1620) 141–181
Józef Macůrek: O polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego powstania w l. 1618-1620 182–199
Bronisław Kocowski: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku 200–240
Stanisław Kolbuszewski: Polsko-czeskie zagadnienia w epoce romantyzmu 277
Bogdan Zakrzewski: Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu 297
Tadeusz Mikulski: Z papierów Władysława Nehringa 323
Mieczysław Walter: Księgozbiór wrocławskiego polonisty Daniela Vogla 378
Gerard Labuda: Dokumenty polskości Śląska z pocz. XIX w. 413
759 Total Views 1 Views Today