21, 1966, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_21_1966_1 Source file
47 MB 182

sob064

Str.
M. Haisig, Pieniądz kruszcowy na Śląsku do połowy XVIII w. Stan badań i postulaty badawcze. 3
C. Nowiński, Żywienie robotników dniówkowych w folwarkach biskupstwa wrocławskiego w drugiej połowie XVII w. 24
A. Nyrek, Rozmieszczenie gospodarki rybnej na Śląsku od połowy XVII do połowy XIX w. 36
M. Wolański, Walka o wolny handel solą polską na Śląsku w latach 1700-1720 51
H. Madurowicz-Urbańska, Parę słów o Feliksie Łojce i jego badaniach nad powierzchnią ziem polski w II poł. XVIII w. 75
Z. Szkurłatowski, Browarnictwo i gorzelnictwo w Kluczu Luboradz na Śląsku w drugiej połowie XVIII w. 87
Z. Kwaśny, Struktura demograficzna ludności wiejskiej w Kluczu Gryf w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. 103
L. Wiatrowski, Huta szkła w Wesołej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. 124
J. Janczak, Problem siły pociągowej na Śląsku pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w. 150
S. Michalkiewicz, Pierwsza organizacja chłopska na Śląsku (1848 r.) 167
W. Długoborski Geneza koncernów górnośląskich 180
S. Pajączkowski, Struktura społeczna członków polskich spółdzielni spożywców na Górnym Śląsku w latach 1924-1939 192
A. Stasiak, Sytuacja mieszkaniowa w części obecnego obszaru województwa katowickiego w latach 1918/21-1939 201
Bibliografia prac prof. dra Stefana Inglota za lata 1925-1965 – L. Wiatrowski, A. Nyrek 215
863 Total Views 1 Views Today