21, 1966, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_21_1966_2 Source file
31 MB 197

sob065

Artykuły i studia materiałowe
R. Heck, O właściwą interpretację najazdu Brzetysława I na Polskę 245
J. Pasławska, Z dziejów biblioteki kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu (do końca XVII w.) 269
Z. Landau, Rozwój przemysłu polskiego w latach 1920-1923 276
J. Bartosz, Ewolucja poglądów episkopatu niemieckiego wobec narodowego socjalizmu (jesień 1930 – lato 1933) 303
F. Biały, Ruch komunistyczny na Opolszczyźnie w pierwszych tygodniach rządów hitlerowskich 318
Miscellanea źródłowe
K. Bobowski Nieznana bulla Innocentego IV z 1252 roku dla biskupstwa wrocławskiego 335
J. Stanisławski Dwa listy Władysława Nehringa do Hieronima Łopacińskiego 337
Artykuły recenzyjne
Dwugłos o pracy – H. Zieliński, K. Popiołek 341
Recenzje
J. Gottschalk, St. Hedwig Herzogin v. Schlesien – H. Konopko 350
P. de Vooght, L’Hérésie de Jean Huss – S. Bylina 353
J. Kejŕ, Stát, Cirkev a společnost v disputacích na pražské universitě v době husově a husitské – R. Heck 357
J. Wiesiołowski, Sędziwój z Czechła (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski – L. Matusik 361
T. Dobrowolski, Życie, twórczość i znaczenie artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520) – L. Matusik 363
Češi a Poláci v minulosti – E. Maleczyńska, J. Leszczyński 365
H. D. Reinhardt, Tirpitz und der Deutsche Flottengedanke in den Jahren 1892-1898 – A. Galos 371
B. Mann, Die baltischen Länder in der Deutschen Kriegszielpublizistik 1914-1918 – A. Galos 372
S. Jopp, Constantin Frantz und der Imperialismus – A. Galos 374
J. Moch, Histoire du réarmement Allemand depuis 1950 – P. de Laval 376
“Rocznik Ziemi Kłodzkiej” – R. Heck 378
807 Total Views 2 Views Today