20, 1965, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_20_1965_4_src Source file
27 MB 166
pdf Sobotka_20_1965_4_ocr OCR file
9 MB 246
pdf Sobotka_20_1965_4 Table of contents
107 kB 176
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
H. Hołubowicz, Starożytne centrum plemienne i miejsce kultu na Osobowicach we Wrocławiu 461–471
H. Kurze, Powiat jeleniogórski w rewolucji lat 1848-1849 472–487
J. Buszko, Austro-Węgry a sprawa wywłaszczenia Polaków w zaborze pruskim (1908-1914) 488–526
J. Valenta Czechosłowacja i Polska w 1918 roku. Rzeczywistość i perspektywy stosunków Czechosłowacko-Polskich w okresie rozpadu Austro-Węgier i formowania niepodległości państw 527–557
K. J. Schiller, Znaczenie demokratycznej reformy rolnej 1945 roku dla rozwoju Serbołużyczan w Niemieckiej Republice Demokratycznej 558–574
Recenzje
575–632
Zapiski sprawozdawcze
633–640
Kronika naukowa
641–651
726 Total Views 1 Views Today