20, 1965, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_20_1965_3_src Source file
28 MB 198
pdf Sobotka_20_1965_3_ocr OCR file
8 MB 297
pdf Sobotka_20_1965_3 Table of contents
76 kB 215
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
L. Matusik, Niektóre aspekty dziejów klasztoru Kanoników Regularnych w Kłodzku a zagadnienie „Psałterza Floriańskiego” 277–317
J. Pošvář Talary na Śląsku 318–325
S. Inglot, Z. Szkurłatowki, L. Wiatrowski, Stan i potrzeby badań nad wysokością plonów w rolnictwie śląskim w okresie od XVI do XIX wieku 326–365
K. Fiedor, Walka klasowa na wsi śląskiej w latach 1918-1932 366–400
L. S. Styś, Rozminowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1948 401–409
Recenzje
 410–438
Zapiski sprawozdawcze
439–445
Polemika
W odpowiedzi Recenzentowi − J. Kozeński 446–448
Kronika naukowa
 449–459
713 Total Views 1 Views Today