20, 1965, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_20_1965_2_src Source file
21 MB 172
pdf Sobotka_20_1965_2_ocr OCR file
6 MB 316
pdf Sobotka_20_1965_2 Table of contents
63 kB 202
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Kazimierczyk Z badań nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego na lewym brzegu Odry we Wrocławiu 137–170
A. Świerk Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu 171–178
R. Ergetowski Nieznany rękopis Augusta Mosbacha pt. “Zarys dziejów polskich po roku 1831” 179–186
A. Szefer O próbie zespolenia mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w latach 1933-1939 187–204
B. Pasierb Niemieckie ugrupowania antyfaszystowskie we Wrocławiu (maj-grudzień 1945 r.) 205–216
Miscellanea źródłowe
K. Maleczyński Kilka niedrukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII wieku 217–223
M. K. Malczewska Nieznana relacja z pobytu Fryderyka I na Śląsku 224–228
Recenzje
229–258
Zapiski sprawozdawcze
259–266
Kronika naukowa
 267–275

 

785 Total Views 1 Views Today