20, 1965, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_20_1965_1_src Source file
21 MB 181
pdf Sobotka_20_1965_1_ocr OCR file
6 MB 225
pdf Sobotka_20_1965_1 Table of contents
108 kB 213
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
F. Mětšk, Wczesne osadnictwo serbołużyckie w zachodniej części województwa wrocławskiego 1–16
K. Orzechowski, Lenna zależność książąt śląskich od Czech w świetle aktów z lat 1327, 1329 i 1336 17–35
J. Leszczyński, Nieudana próba odzyskania księstwa opolsko-raciborskiego przez Habsburgów w 1652 roku 36–44
J. Kwak, Ludność Lwówka Śląskiego w świetle spisu ludności z 1791 roku 45–66
M. Czapliński, Posłowie polscy w Berlinie w latach I wojny światowej w świetle dzienników H. P. Hanssena 67–79
M. Wrzosek, Działania bojowe podgrupy “Butrym” podczas III powstania śląskiego w 1921 roku 80–95
Recenzje
96–124
Zapiski sprawozdawcze
125–132
Kronika naukowa
133–135
740 Total Views 1 Views Today