18, 1963, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_18_1963_4_src Source file
24 MB 199
pdf Sobotka_18_1963_4_ocr OCR file
9 MB 273
pdf Sobotka_18_1963_4 Table of contents
50 kB 208
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
S. Frelek, Władztwo biskupstwa wrocławskiego w kasztelanii milickiej 371–404
M. Pater, Wrocławskie echa powstania styczniowego 405–426
J. Šołta, Z problematyki społeczno-ekonomicznego położenia chłopstwa we wschodniej części Dolnych Łużyc w okresie hitlerowskim (do 1939 r.) 427–459
L. S. Styś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojskowego na Dolnym Śląsku (lipiec-wrzesień 1945 r.) 460–471
B. Jałowiecki, Z badań nad procesem adaptacji i integracji społecznej na Dolnym Śląsku. Wieś Strzegomiany w pow. Wrocławskim 472–497
Recenzje
499–525
Polemika
M. Wolański, Odpowiedź prof. K. Orzechowskiemu 526–531
Kronika naukowa
532–538

 

677 Total Views 1 Views Today