18, 1963, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_18_1963_2_src Source file
17 MB 190
pdf Sobotka_18_1963_2_ocr OCR file
6 MB 365
pdf Sobotka_18_1963_2 Table of contents
53 kB 216
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
R. Heck, Walka ideologiczno-propagadnowa o kandydaturę Jagiellońską w Czechach w roku 1438 95–119
M. Szyrocki, Przełom w literaturze niemieckiej XVII wieku a Śląsk 120–140
H. Szwejowska Z dziejów Biblioteki kościoła Św. Piotra i Pawła w Legnicy jako Książnicy Miejskiej i Szkolnej 141–150
A. Nikliborc Przyczynek do dziejów popularyzacji literatury francuskiej w Polsce przez firmę Kornów 151–158
A. Brożek Imigracja ludności z Galicji i Kongresówki do przemysłu na Górnym Śląsku przed rokiem 1885 159–185
Recenzje
 186–204
Zapiski sprawozdawcze
 205–208
Kronika naukowa
M. Stankowa, Materiały do stosunków Lublina z Wrocławiem w wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie (XV-XVIII w.) 209–213

 

627 Total Views 1 Views Today