17, 1962, 3-4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_17_1962_3-4_src Source file
30 MB 180
pdf Sobotka_17_1962_3-4_ocr OCR file
8 MB 290
pdf Sobotka_17_1962_3-4_0517 Table of contents
47 kB 196
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
A. Nadolski, Śląsk w wojnach polsko-niemieckich za Bolesława Chrobrego 327–333
S. Bylina, Maciej z Legnicy, śląski propagator pism Konrada Waldhausena 334–344
J. Leszczyński, Przejście Górnych Łużyc pod panowanie saskie 345–374
K. Orzechowski, Spostrzeżenia o roli pana feudalnego w chłopskim opiekuńczym prawie (na przykładzie jednej ze wsi górnośląskich) 375–390
A. Galos, Jeszcze jedna statystyka ludności polskiej (ankieta kościelna z 1889 r.) 391–407
Z. Landau, Stosunek rządów pomajowych do napływu kapitałów zagranicznych do Polski 408–425
Recenzje
Śląsk. Walka wyzwoleńcza, gospodarka, kultura − Tadeusz Ładogórski 426-427
A. Lubos Geschichte der Literatur Schlesiens − Marian Szyrocki 428-429
D. Borawska Ile razy Mieszko II wyprawiał się na Saksonię − Karol Maleczyński 429-432
S. Epperlein Bauernbedrückung und Bauernwiderstand im hohen Mittelater − Wacław Korta 432-434
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego − Stanisław Michalkiewicz 434-437
Roczniki etnografii śląskiej − B. G. 437-440
M. Szyrocki Der junge Gryphius − Władysław Czapliński 440-443
T. Musioł Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1923-1939 − Kazimierz Orzechowski 443-448
G. Aubree, L’armee allemande dans le tourbillon de la politique et de la guerre − Paweł de Laval 448-450
J. Favier, Les Archives − Bronisław Turoń 450-451
G. R. C. Davis, Medieval cartularies of Great Britain. A short catalogue − Bronisław Turoń 451-452
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1961 − zestawił Jerzy Pabisz 453-498
Kronika naukowa
Roman Heck Profesor Rudolf Urbánek. Wspomnienie pośmiertne 499-501
Stanisław Michalkiewicz Sesja naukowa w Katowicach poświęcona 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej 502-509
Bolesław Garyga VIII Sesja Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich poświęcona zagadnieniom demograficznym i socjologicznym ziem zachodnich i północnych 509-512
Streszczenia w języku niemieckim
513
672 Total Views 1 Views Today