16, 1961, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_4_src Source file
26 MB 183
pdf Sobotka_16_1961_4_ocr OCR file
9 MB 339
pdf Sobotka_16_1961_4 Table of contents
61 kB 195
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Z. Świechowski, Zadania historii sztuki w stosunku do średniowiecznej sztuki Śląska 481–494
K. Maleczyński, Ze studiów nad ludnością chłopską w Polsce wcześniejszego średniowiecza (do połowy XIII w.) 495–527
W. Korta, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej w Polsce do połowy XIII wieku 528–566
J. Sawicki, Ze studiów nad konstytucjami wrocławskimi biskupa Nankera (1327-1331) 567–597
M. Kapłon, W sprawie zajęcia Wschowy przez Kazimierza Wielkiego 598–601
Recenzje
M. N. Tichomirow, Ob ochranie i izuczeniju pismiennych bogactw naszej strany − Bronisław Turoń 602–603
O. Bartel, Filip Melanchton w Polsce − Ewa Maleczyńska 603–604
R. Forberger, Die Manufakturen in Sachsen von Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts − Władysław Pyrek 604–607
W. O. Henderson, The State and the Industrial Revolution in Prussia 1740-1870 − Wacław Długoborski 607–612
G. Klepel, Die Gas- und Kokserzeugung aus Steinkohlen in Deutschland − Stanisław Michalkiewicz 612–614
M. Pater, Z dziejów agitacji politycznej na Górnym Śląsku w r. 1848 − Jerzy Sydor 614–617
J. Purš, Dělnické hnuti v českých zemich 1849-1867 − J. Sydor 617–618
R. d’Harcourt, L’Allemagne et l’Europe − Paweł de Laval 618–620
“Rocznik Ziemi Kłodzkiej”, t. IV i V − W. 620–621
Zapiski sprawozdawcze
Mediaevalia. W pięćsetną rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego −E.M. [Ewa Maleczyńska?] 622
M. Flodr Scriptorium Olomoucké − Kazimiera Maleczyńska 622
R. Heck Reformacja a problem walki klasowej chłopów śląskich w XVI wieku − W. 623
W. Czapliński Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1572-1764) −J.L. 624
P. Nowotny Čišinskeho národní program na zakładże jeho swětonahlada −W. 624
W. Urban Polskie księgi zapowiedzi małżeńskich w parafii Syców z XIX wieku −J.L. 625
W. Urban Księgozbiór ks. Sebastiana Schleupnera w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu −J.L. 625
B. Lehár K otázce zpracováni dějin průmyslových závodů v Československu −Z.K. 625
Kronika naukowa
Józef Chlebowczyk Z prac Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej 627–629
Karol Fiedor Położenie gospodarcze rejencji wrocławskiej przed drugą wojną światową w świetle raportów niemieckich władz administracyjnych 629–630
Wanda Malewiczowa Kolekcja akt dotyczących biskupstwa wrocławskiego 630–632
Wanda Malewiczowa Zasoby archiwalne m. Kłodzka w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 632–633
Streszczenia w języku niemieckim
634–636
900 Total Views 1 Views Today