15, 1960, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_15_1960_4_src Source file
25 MB 183
pdf Sobotka_15_1960_4_ocr OCR file
10 MB 591
pdf Sobotka_15_1960_4 Table of contents
70 kB 209
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
W. Czapliński, Polska wobec początków wojny trzydziestoletniej 1618-1620 449–478
J. Leszczyński, Struktura społeczna i stosunki demograficzne na wsi kłodzkiej w XVII wieku 479–496
M. Šmerda, Między polską a czeską orientacją kulturalną (Czeskie i polskie wpływy kulturalne na G. Śląsku po wojnie trzydziestoletniej) 497–514
B. Garyga, Narzędzia uprawy ziemi w górskich terenach na pograniczu Czech i Śląska 515–538
A. Galos, Klęska cesarskich Niemiec w oczach Duńczyka 539–547
J. Pabisz, Z działalności niektórych organizacji antyrobotniczych na Śląsku Cieszyńskim (materiały) 549–560
Recenzje
A. Rombowski Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI-połowa wieku XVIII) − Kazimierz Orzechowski 565–566
E. Odorkiewicz Śląsk a powstanie styczniowe − Mieczysław Pater 566–568
F. Fischer Deutsche Kriegsziele. Revolutionierung und Separatfrieden im Osten 1914-1918 − Janusz Pajewski 568–571
E. Klein Sprawy polskie na opolszczyźnie w aktach administracji niemieckiej w latach 1921-1935 − Karol Fiedor 571–572
W. Sauter Z walk o polskość Babimojszczyzny − H. Z. 573
“Lětopis Intituta za Serbski Ludospyt” − Jerzy Leszczyński 573–575
K. Orzechowski Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posiadanie lassyckie) − Jerzy Leszczyński 575–577
Zapiski sprawozdawcze
L. Stern Philipp Melanchthon, Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae − L. M. [Leokadia Matusik?] 578
J. Leszczyński Z dziejów chłopów podgórskich − K. O. 578
M. Šmerda Parcelace těšinských dvorů v letech 1760-1772 a vznik ustroňských železáren − J. L. 579
O. Feyl Materialien zum Polen-Konnex der Universität Jena im 19. Jahrhundert − P. 580
K. Orzechowski Ugoda między W. Korfantym i A. Napieralskim – J. P. 580–581
J. Wądołkowska Bibliografia poloników wydanych przez firmę Kronow we Wrocławiu − K. O. 583
Położenie ludności polskiej na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym – Karol Jońca 581
Cynkownia ‘Guidotto’ w Chropaczowie i jej likwidacja w 1935 r. – J. P. 581–582
Profesorowie i uczniowie polskiego gimnazjum prywatnego w Bytomiu (1932-1939) – J. P. 585–616
Kronika naukowa
Kazimierz Popiołek List do redakcji 583
R. H. [Roman Heck?] Konkurs czytelniczy PTH 583
Bibliografia historii śląska za r. 1959
585–618
Streszczenia w języku niemieckim
619–621
837 Total Views 1 Views Today