13, 1958, 4

sob030

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Šmerda, Opolskie i kozielskie majątki kameralne w latach 1666-1727 529
M. Pater, Wypadki marcowe 1848 roku w powiecie jeleniogórskim 579
A. Brożek, Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku 603
Recenzje
S. Augustyn, Greckie ślady w regeście „Dagome iudex” − K. Maleczyński 641
Studia i materiały z dziejów Śląska t. I − W. Rusiński 642
O. Placht, Lindnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století − T. Ładogórski 648
Lětopis instituta za serbski ludospyt, rjad B, Historiski lětopis, zwjazk II, 1-2 − J. Leszczyński 652
Zapiski sprawozdawcze
F. H. Gentzen, Polskie ziemie zachodnie historyczne ziemie polskie. Wybór prac − Z. Surman 657
Roczniki biblioteczne − J. Reiter 658
Rękopisy braci czeskich. Opracował i wstępem opatrzył J. Śliziński, tłum. M. Erhardowa − L. Matusik 659
S. Hirzel, Heimliche Kirche. Kerzerchronik aus den Tagen der Reformation − E. M. 660
H. Rechowicz, Rok 1936 w Zagłębiu Dąbrowskim − J. P. 661
Kronika naukowa
Przekazane Polsce przez Związek Radziecki akta śląskie w WAP we Wrocławiu − A. Dereń 663
Protokoły Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” we Wrocławiu z lat 1894-1919 − M. Orzechowski 664
Dwanaście lat współpracy Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii z władzami oświatowymi − S. Piotrowska 665
Archiwum Magnisów − E. Kobzdaj 667
Streszczenia w języku niemieckim
669

 

850 Total Views 1 Views Today