12, 1957, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_4_src Source file
24 MB 200
pdf Sobotka_12_1957_4_ocr OCR file
10 MB 265
pdf Sobotka_12_1957_4 Table of contents
58 kB 179
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
W. Dziewulski, Kłodzko w XIV i początku XV wieku 447–485
F. Mětšk, Ruch ludności i zmiany struktury ludnościowej w dolnołużyckim państwie stanowym Żary w latach 1618–1818 487–511
M. Orzechowski, Z dziejów polskiej ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku. Weryfikacja narodowościowa (1945–1949) 513–550
Miscellanea i przyczynki
T. Włodarska, Początki najstarszej kopalni węgla na Górnym śląsku oraz pierwszy strajk jej załogi w 1772 roku 551–556
K. Orzechowski, Zmienność chłopskich nazwisk na Górnym śląsku w XIX wieku 557–559
Recenzje
Jahrbuch für Geschichte der deutsch-slawischen Beziehungen und Geschichte Ost- und Mitteleuropas – J. Gierowski 561–562
A. Jelicz, Konrad Celtis na tle współczesnego Renesansu w Polsce – L. Matusik 562–566
F. Matějek, Přehled rozvoje rybnikářstvi na Morave v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. stoleti s přihlédnitim k přilehlym uzemim slezskym – A. Nyrek 566–568
M. Szyrocki, Martin Opitz – W. Czapliński 568–570
A. Klima, Manufakturni obdobi v Čechách – K. Maleczyńska 570–572
E. Winter, Die Pflege der west- und sudslavischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert; Die tschechische und slovakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert – J. Gierowski 572–575
E. L. G. Abt, Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku – K. Maleczyński 575–576
Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878–1890. Die Tätigkeit der Reichs-Commission. Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung – A. Galos 577–578
P. H. Seraphim, Industriekombinat Oberschlesien das Ruhrgebiet des Ostens. Das grossoberschlesische Industriegebiet unter sowietischer Führung – F. Biały, J. Pabisz 579–581
Polemika
J. Ender, Jeszcze w sprawie studiów E. Estkowskiego 583
Kronika naukowa
J. Leszczyński, Konferencja historyków polskich i czechosłowackich w Cieszynie 585–588
F. Szymiczek, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach (1929–1956) 588–596
W. Czapliński, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w nowym okresie działalności 596–599
Streszczenia w języku niemieckim
601–603
660 Total Views 1 Views Today