12, 1957, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_2_src Source file
28 MB 183
pdf Sobotka_12_1957_2_ocr OCR file
11 MB 413
pdf Sobotka_12_1957_2 Table of contents
56 kB 197
Author
Title / Column
Page
Artykuły
M. Rehorowski, Sprzęty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brzegu (z roku 1353) 137–168
M. Pater, Władze pruskie wobec prasy polskiej na Górnym Śląsku przed kulturkampfem (1860–1871) 169–210
A. Pilch, Rozwój ruchu robotniczego w bielsko-bialskim okręgu przemysłowym w latach 1905–1907 211–228
Studia materiałowe
J. W. Opatrny, Listy S. B. Lindego do J. E. Purkyniego 229–245
F. Połomski, Materiały do sytuacji sezonowych robotników rolnych w śląskim rolnictwie kapitalistycznym 246–262
Recenzje
“Zeitschrift für Ostforschung”, Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa, – K. Maleczyński 263–268
J. Fogger, Beiträge zur Wirtschafstkunde der Grafschaft Glatz – A. Galos 269–270
K. Tymieniecki, Narocznicy w gospodarstwie feudalnym – Karol Maleczyński 270–279
Visitace maltézskych velkostatků ve Slezsku roku 1536 – R. Heck 279–280
F. Matějek, Gostomski a soudobé hospodářské instrukce w českých zemich – A. Nyrek 280–281
E. Palm, Beiträge zur Geschichte des Klassenkampfes des Oberlausitzer Landvolkes zur Zeit des Spätfeudalismus – J. Leszczyński 281–283
T. Jędruszczak, Polityka rządu polskiego wobec trzeciego powstania na Śląsku w 1921 r. – H. Zieliński 283–284
Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft – A. Dereń 284–290
A. Glapa, Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski) – B. Garyga 290
L. Malicki, Strój górali śląskich – B. Garyga
Przewodnik po zabytkach Wrocławia – R. Heck 290–292
Polemika
W. Dziewulski, Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XIII wieku 293
K. Maleczyński, W sprawie artykułu Władysława Dziewulskiego 299
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
301–307
Kronika naukowa
Konferencja historyków polskich i czechosłowackich w Cieszynie 308–309
Wznowienie Polskiego słownika biograficznego 309–310
M. Haisig, Muzeum Śląskie we Wrocławiu 310–313
B. Turoń, Z Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 313–317
E. Maleczyńska, Z wędrówek po archiwach i bibliotekach praskich 317–319
E. Maleczyńska, Z prac nad upowszechnieniem znajomości słowiańskiej historii ojczystej na Łużycach 320
Streszczenia w języku niemieckim
321–322
727 Total Views 1 Views Today