11, 1956, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_11_1956_2_src Source file
22 MB 180
pdf Sobotka_11_1956_2_ocr OCR file
9 MB 389

Author
Title / Column
Page
Artykuły
R. Heck, Uwagi o gospodarce folwarcznej na Śląsku w okresie odrodzenia 169–211
Z. Rzepa, Własność feudalna na Śląsku pod koniec XVIII wieku 212–226
Studia materiałowe
S. Inglot, Z dziejów organizacji administracji folwarku na Dolnym Śląsku na podstawie instruktarza ekonomicznego z początków XVIII wieku 227–268
M. Szyrocki, Wiersz Chrystiana Gryfiusa “Na powstanie chłopskie” 269–271
M. Wachowski, Przyczynek do historii studiów rolniczych Polaków w Prószkowie na Śląsku 272–276
S. Truchim, Jeszcze w sprawie wrocławskich studiów uniwersyteckich Ewarysta Estkowskiego 277–279
Recenzje
E. Maleczyńska, K. Maleczyński, Dzieje Śląska – K. Piwarski 280–286
S. Arnold, Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25-30 X 1953, t. I – L. Matusik 286–287
M. Szyrocki, Der junge Opitz – M. Urbanowicz 287–289
K. Orzechowski, Kilka wyjaśnień w przedmiocie przekształceń praw chłopów do ziemi w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku 290–293
Polemika
S. Michalkiewicz W sprawie uwag K. Orzechowskiego 293–298
Notaty bibliograficzne i sprawozdawcze
299–305
Kronika naukowa
306–315
637 Total Views 1 Views Today