10, 1955, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_4_src Source file
27 MB 201
pdf Sobotka_10_1955_4_ocr OCR file
10 MB 454
pdf Sobotka_10_1955_4 Table of contents
46 kB 211
Author
Title / Column
Page
Dziesięciolecie Wrocławskich Uczelni
Depesza gratulacyjna Bolesława Bieruta 551
Przemówienie Stanisława Kulczyńskiego 552
Artykuły
W. Czapliński Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660 556–610
M. Szyrocki Niemieckie echa twórczości Kochanowskiego, Szymonowica i Modrzewskiego 611–645
Studia materiałowe
W. Dziewulski Studia i materiały do dziejów miast śląskich 646–676
J. Leszczyński Agenci Bohdana Chmielnickiego i Jerzego II Rakoczego na Morawach i na Śląsku 677–689
B. Zakrzewski Wrocławski “Giaur” Mickiewicza 690–695
Wspomnienia z dziesięciolecia
K. Fiedor Wspomnienia z życia i pracy Karola Michalskiego 696–713
Recenzje
Józef Gierowski V. Husa – K dějinám nevolnického powstáni roku 1775, O. J. Janaček – Povstání nevolníků v českých zemích roku 1775 714-718
Stanisław Michalkiewicz E. Klein – Der Bauernaufstand in Schlesien im Februar 1811 718-721
Mieczysław Pater Z. Grot – Demokracja niemiecka a powstanie styczniowe 721-723
Stefan Golachowski M. Morelowski – Ocalone rękopisy F.B. Wernhera i ich znaczenie dla historii sztuki i kultury Śląska 723-728
Zbigniew Kwaśny J. Broda – Tartaki chłopskie na Żywiecczyźnie w XVII i XVIII w. 728-730
Polemika
Władysław Dziewulski Odpowiedź na recenzję mgra R. Hecka 731-733
Roman Heck W sprawie odpowiedzi dra W. Dziewulskiego 733-737
LISTY DO REDAKCJI
Franciszek Szymiczek W sprawie “Pieśni górniczych Górnego Śląska” i “Pieśni ludowych Śląska Opolskiego” 738-740
Czesław Hernas, Marian Szyrocki, Leokadia Matusik Noty sprawozdawcze i bibliograficzne 741-746
Kronika naukowa
F. R. Sesja naukowa Instytutu Historii PAN poświęcona dziewięćsetleciu Bytomia 474-751
784 Total Views 1 Views Today